جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

انواع خشونت

  انواع خشونت: 1. خشونت مستقیم ( خشونت فزیکی) 2. خشونت غیر مستقیم خشونت مستقیم: خشونت است که به صورت اشکار دیده میشود. مانند جنگ، زد وخورد، تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و غیره خشونت جنسی : تعریف خشونت جنسی به هرگونه رفت-ار غی-ر اجتم-اعی اطلق م-ی ش-ود ک-ه از لم-س ک-ردن ت-ا تج-اوز را در برم-ی گیرد این نوع خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی زنا شویی و خانوداه گی اتفاق بیفتد. خشونت روانی: تعریف رفتار خشونت آمیزی است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دماغی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدی-د ه-ای م-داوم ب-ه طلق دادن ی-ا ازواج مج-دد کردن اعمال می شود. خشونت غیر مستقیم: خشونتی است که به چشم دی-ده نمیش-ود ام-ا اث-رات آن میتوان-د احس-اس گ-ردد. مانن-د کین-ه، ک-دورت، ب-ی اعتم-ادی، غیبت، شیطنت، بی تفاوتی و عدم همکاری.


  این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1395
  منبع
  برچسب ها : خشونت ,مستقیم ,مستقیم خشونت ,خشونت جنسی ,خشونت مستقیم ,انواع خشونت ,خشونت مستقیم خشونت ,
  انواع خشونت

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر